Általános szerződési feltételek

 

Általános szerződési feltételek

A honlapon való bejelentkezéskor és jelen honlap használata által (a továbbiakban, mint „Honlap“) Ön elfogadja az alábbi általános szerződési feltételeket, éppen ezért kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket!
Jelen általános szerződési feltételeket Ügyfeleink számára fogalmaztuk meg. Ügyfeleink olyan jogi személyek, akikkel adás-vételi vagy a Cutting Program keretében létrejött szerződésen alapuló szerződéses viszonyban állunk.
Jelen Honlap keretében nem áll módunkban magánszemélyek irányába eladni!
A S.C. DECO CENTER S.R.L. termékeit megvásárolni kívánó magánszemélyeket kérjük, hogy keressék fel a www.nobilacasa.com online üzletet.

I. A Társaság azonosító adatai:

S.C. DECO CENTER S.R.L., a romániai jogszabályok előírásainak megfelelően létrehozott romániai jogi személy, székhelye comuna Săvădisla (Tordaszentlászló község), sat Vlaha (Magyarfenes falu), nr. 22, jud. Cluj (Kolozs megye), cégjegyzékszáma a Kolozs megyei Bíróságon mint Cégbíróságon: J12/3626/1994, adószáma: 8065242, adószáma jelzése: RO, bankszámlaszáma: RO67 RZBR 0000 0600 1018 0598, kezeli a Banca Raiffeisen Bank, suc. Cluj – Napoca (Kolozsvári fiók), mint lakástextília forgalmazó, a továbbiakban mint Társaság.
A S.C. DECO CENTER S.R.L. a következő termékcsoportokat forgalmazza: lakástextíliák; függöny méteráruk (méterenként értékesített textilanyagok); textilanyagból készült áruk beltéri használatra; textiláruk darabra (készfüggönyök, asztalterítők, párnák, pokrócok, textil alapanyagból készült dekorációk); függönyrudak és karnisok, valamint egyéb kiegészítők; fürdőszobai textíliák; ajtó- és ablakárnyékoló elemek stb.
A S.C. DECO CENTER S.R.L. fenntartja a jogot arra, hogy a fent említett termékkategóriák bármelyikének értékesítését bármikor felfüggessze, vagy újabb termékkategóriákat forgalmazzon, anélkül, hogy kötelessége volna értesíteni erről Ügyfelét.

II. Meghatározások:

Ügyfél: olyan jogi személy, akivel a Társaság adás-vételi vagy a Cutting Program keretében létrejött szerződésen alapuló szerződéses viszonyban áll, és aki szakmai céllal felkeresi a Honlapot, elfogadta a jelen Honlap Felhasználási feltételeit, és ennek megfelelően a regisztrációs és bejelentkezési folyamat valamennyi követelményének eleget téve Megrendelést kezdeményez, illetve nyújt be.
Jogtalan felhasználás: a Honlapnak a rendeltetésével, az érvényben lévő szabályozásokkal és előírásokkal ellentétes módon történő használata, vagy bármilyen más használati mód, mely által a Társaságnak és/vagy a S.C. DECO CENTER S.R.L. védjegyének, a DECOCENTER márkának kára keletkezik.
Megrendelés: az Ügyfél által a Honlapra való belépést követően generált elektronikus dokumentum, mely kommunikációs formaként működik a Társaság és az Ügyfél között, és amely az Ügyfél által a Társaság termékkínálatából kiválasztott termékek listáját tartalmazza.

III. Felhasználási feltételek

Jelen Honlap Ügyfeleit kérjük, hogy figyelmesen olvassák el az alább feltüntetett felhasználási feltételeket:
A jelen „Felhasználási feltételek“ minimumkövetelmények, ugyanis a Honlap használata jogilag alá van rendelve az érvényben lévő jogszabályok általános előírásainak.
A Társaság bármikor módosíthatja a felhasználási feltételeket jelen Honlap tartalmának frissítésével, ezek a módosítások pedig valamennyi Ügyfél számára azonnal kötelező érvénnyel bírnak.
A Honlapra való belépéskor az Ügyfelek elfogadják az alábbiakban bemutatott feltételeket, valamint az ide vonatkozó törvényi előírásokat.

IV. Az értékesítési műveletek Honlapon keresztül történő lebonyolítása

Szerződés

A Megrendelések Honlapon keresztül történő benyújtásakor az Ügyfél beleegyezik a Társaság által a Honlapon végrehajtott műveletei során használt kommunikációs forma (e-mail) használatába.
A szóban benyújtott megrendelések esetén a Társaság nem fogadja el az elmulasztott vagy hibás kézbesítésekre vonatkozó panaszokat vagy reklamációkat.
Amennyiben a Társaság megerősíti egy adott Megrendelés végrehajtását, mindez maga után vonja a Megrendelés feltételeinek teljes körű elfogadását.
A Megrendelés Társaság általi elfogadása akkor tekinthető véglegesnek, amikor a Társaság elektronikus visszaigazolást (e-mail) küld az Ügyfélnek, akinek erre már nem szükséges visszajeleznie.
A Társaság egy meg nem erősített Megrendelést soha nem tekint szerződés-értékűnek.
A Szerződés, tehát, a Megrendelés Társaság általi megerősítése által lép érvénybe.
A megrendelés időpontjában készleten nem lévő termékek szállítási feltételei és határideje minden egyes Ügyfél esetében az Adás-vételi szerződés/Cutting Program szolgáltató szerződés keretében külön kerül meghatározásra.
A Honlapon létrehozott megrendelések benyújtásának lépései a Hogyan rendelek címszó alatt külön ismertetve vannak.
Az Adás-vételi szerződések/Cutting Program szolgáltató szerződések előírásaival megerősített jelen általános szerződési feltételek képezik a benyújtott és visszaigazolt megrendelések alapját.

A Megrendelés tárgya

A Megrendelés tárgyát a Társaság azon terméke, szolgáltatása/azok a termékei, szolgáltatásai képezik, amelyekre vonatkozóan az Ügyfél kifejezte vásárlási szándékát a Honlapon generált és a Társaság által visszaigazolt Megrendelés által.
A termék/szolgáltatás, termékek/szolgáltatások a Társaság által a Honlapon megemlített tulajdonságokkal rendelkeznek.
A Társaság folyamatosan törekszik a Honlapon közzétett információk/képek pontosságának és aktualitásának megtartására.
Mindazonáltal, tekintettel az ezekkel az információkkal kapcsolatos esetleges hibákra, a Társaság leszögezi, hogy a termékeket bemutató képek tájékoztató jellegűek, a kézbesített termékek pedig – a termékek tulajdonságainak, tervezésének Gyártó általi, előzetes értesítés nélküli módosítása következtében – bármilyen szempontból eltérhetnek a képeken bemutatottaktól.
Továbbá, a Honlapon bemutatott termékek/szolgáltatások egyes tulajdonságait a Társaság előzetes értesítés nélkül módosíthatja, illetve működési rendellenességekkel rendelkezhetnek.
Ezen kívül, helyhiány miatt és az információ szerkezetének összefüggésével kapcsolatos megfontolásból a termékek/szolgáltatások leírása időnként hiányos lehet, ugyanakkor a Társaság arra törekszik, hogy a lehető legrelevánsabb adatokat közölje.
A Honlapon feltüntetett promóciók/ajánlatok a készlet erejéig érvényesek.
A Társaság által közzétett promóciók, akciók és árkedvezmények nem kombinálhatók, kivéve, ha ez kifejezett módon meg van határozva az adott esetben.
A promóciós árak esetében nem adható további árengedmény.
Amennyiben egyazon megrendelésen belül több promóció érvényesíthető, az Ügyfél kiválaszthatja a számára legelőnyösebbet, választásáról pedig értesíti a Társaságot.
Abban az esetben, ha az Ügyfél nem közli az általa választott opciót, a S.C. DECO CENTER S.R.L. fenntartja annak a jogát, hogy az Ügyfél helyett válasszon ki egyet.

A termékek/szolgáltatások ára. A megrendelés értéke

A termék/termékek, illetve a szolgáltatás/szolgáltatások ára a Honlapon feltüntetett ár.
A Társaság fenntartja annak a jogát, hogy mindegyik Ügyfelével szemben a Honlapon feltüntetett áraktól eltérő, rendkívüli árat határozzon meg a termékekért/szolgáltatásokért.
A termékek/szolgáltatások árát a Társaság bármikor módosíthatja, az Ügyfelet pedig erre vonatkozóan az Adás-vételi szerződések/Cutting Program szolgáltató szerződés előírásainak megfelelően értesíti.
Ahhoz, hogy alkalmazható legyen, a termék/szolgáltatás árának őszintének és komolynak kell lennie. Ellenkező esetben a Társaság felhívja a figyelmet, hogy vannak esetek, amikor a Honlap működési zavarából vagy egyéb hibából kifolyólag a Honlapon feltüntetett ár nem a valódi ára az adott termékeknek.
Ezekben az esetekben a Társaság értesíti az Ügyfelet a helyes árakról.
Az ár nem tartalmazza az ÁFÁ-t.

Kézbesítési és fizetési módok

Kézbesítés

A terméket/termékeket az Ügyfél felveheti a S.C. DECO CENTER S.R.L.  (Vlaha nr. 22, Kolozs megye), de a Társaság vagy az általa megbízott GLS – General Logistics Systems gyorsfutárszolgálat is kézbesítheti az Ügyfél részére.
A gyorsfutárszolgálat általi kézbesítés ára az illető szolgáltató által rendszerint alkalmazott, előre meghatározott összeg. Ezt az összeget a Társaság a megrendelés visszaigazolása alkalmával közli az Ügyféllel. A Társaság fenntartja a kézbesítési költség az Ügyfél által benyújtott megrendelés értékének függvényében történő módosításának jogát.
A termék/termékek átvételének, valamint kézbesítésének konkrét módjai, feltételei és határidői minden Ügyfél esetében az Adás-vételi szerződésben/Cutting Program szolgáltató szerződésben kerül meghatározásra.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a gyorsfutárszolgálat 10.00 és 15.00 óra között kézbesíti az Ön által rendelt termékeket tartalmazó csomagokat, ezért kérjük, hogy olyan kézbesítési címet adjon meg, amelyen ebben az idősávban Ön elérhető! Abban az esetben, ha az Ügyfél a kézbesítés pillanatában nem tartózkodik a megadott címen, a gyorsfutár értesítő cetlit hagy hátra a helyszínen. Az értesítésen fel lesz tüntetve a csomag azonosítószáma, valamint a GLS telefonszáma. Az Ügyfélnek ezt követően 5 munkanap áll a rendelkezésére megegyezni a Társasággal egy új kézbesítési időpontról. Amennyiben erre nem kerül sor, a gyorsfutár visszajuttatja a csomagot a Társaságnak. Amennyiben az Ügyfél nem tartózkodik a megadott címen, és a gyorsfutárnak nincs lehetősége értesítést hagyni, abban az esetben a következő munkanapon újra megpróbálja a csomagot kézbesíteni. Ha a kézbesítés második alkalommal is meghiúsul, a gyorsfutárszolgálat visszaszolgáltatja a csomagot a Társaságnak.
Amennyiben a Társaság vagy az Ügyfél nem egyezik másként, attól a pillanattól kezdődően, amikor a Társaság vagy a megbízott gyorsfutárszolgálat kézbesíti az Ügyfél részére az ez utóbbi által megrendelt termékeket, a Társaság mentesül az illető termékekkel kapcsolatos minden kockázat és felelősség alól.
A Társaság gondoskodik az árucikkek megfelelő becsomagolásáról, továbbá a kísérő dokumentumok (számla, illetve az érvényes jogszabályok által megszabott árukísérő dokumentumok) Ügyfélhez való eljuttatásáról.
A Társaság kizárólag Románia területén végzi el a termékek kézbesítését.

Fizetés módja

Az Ügyfél által megrendelt termékek/szolgáltatások ellenértékének a Társaság részére történő fizetési módja minden esetben külön kerül leszögezésre az Adás-vételi szerződés/Cutting Program szolgáltató szerződés keretében.
(készpénzzel, csekkel, saját névvel garantált, azonnal esedékes kötelezvénnyel, gyorspostával, utánvéttel lehet fizetni).
Fizetés gyorspostai kézbesítés esetén: a termékek ellenértékének kifizetése a termékek Ügyfél általi átvételét követően történik.
A fizetést nyugta ellenében közvetlenül a szállítócég részére kell teljesíteni.
A Társaság felhívja Ügyfelei figyelmét, hogy a termékek gyorsfutárszolgálattal történő kézbesítése esetén a gyorsfutárt a Társaság nem hatalmazta fel arra, hogy megengedje az Ügyfélnek a csomag átvétele előtti felbontását; minderre az Ügyfél kizárólag a kézbesítés aláírását és az ellenérték kifizetését követően jogosult.

Visszatérítési politika

Abban az esetben, ha az átadás–átvétel során mennyiségi különbségeket észlelnek, ténymegállapítási jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyet mindkét fél képviselője aláír.
Az Ügyfél minőségi/mennyiségi eltérésekkel kapcsolatos panaszait a kézbesítéstől számított legfeljebb 24 órán belül írásban, faxon keresztül el kell küldenie a Társaság részére. A minőségben/mennyiségben eltérő áruk visszatérítését az Ügyfél ugyancsak a kézhezvételtől számított 24 órán belül meg kell tennie. A Társaság fenntartja a jogot azon termékek/szolgáltatások visszatérítésének megtagadására, amelyek esetében a hiba a helytelen kezelésből ered vagy pedig gyártási hiányosságból.
A Társaság nem felel azokért a mennyiségi és minőségi hiányosságokkal rendelkező termékekért/szolgáltatásokért, amelyeket az átvételt követően már továbbadták, vagy amelyeket már forgalomba hoztak, és/vagy amelyek esetében nem tartották be a Társaság által előírt használati útmutatásokat.
A Társaság a visszatérített termékek átvételét és ellenőrzését követően orvosolja az Ügyfél panaszát, és amennyiben azt megalapozottnak ítéli meg, a nem megfelelőség megállapításától számított 72 órán belül kicseréli a hibás terméket/termékeket.
A Társaság által értékesített termékeknél a használati utasítások nemzetközi piktogramokkal vannak feltüntetve. A Társaság nem vállal felelősséget azon termékek esetében, amelyek meghibásodása a használati utasítások Ügyfél általi figyelmen kívül hagyása eredményeként következtek be. A Társaság a méterárukat kizárólag eredeti formájukban hajlandó visszavenni, nem pedig megvágott vagy feldolgozott formában.

Kézbesítési határidő

A Társaság a termékeket az Adás-vételi szerződésben/Cutting Program szolgáltató szerződésben megjelölt feltételek mellett kézbesíti.
Abban az esetben, ha a Társaság nem tudja teljesíteni a kézbesítési határidőt, köteles értesíteni az Ügyfelet a várható kézbesítési időpontról.
Azokban az esetekben, amikor a Társaság téves adatokat kap a termékek kézbesítésével kapcsolatban, megtagadhatja a kézbesítés teljesítését – anélkül, hogy mindez szerződésszegésnek minősülne –, vagy új kézbesítési időpontot határozhat meg.

Adatvédelmi politika

A Társaság, azáltal, hogy a Szerződés végrehajtása érdekében személyes adatokat gyűjt Ügyfeleitől, személyi jellegű adatokkal dolgozik, és kötelezi magát a személyi adatok védelmének biztosításáról, azok feldolgozásáról és szabad forgalmáról szóló 2001. évi 677 sz. törvény előírásait.
A Társaság az így megszerzett adatokat saját adatbázisában raktározza el, megtéve minden szükséges intézkedést azok megsemmisítéstől vagy illetéktelen használattól való védelme érdekében.
A Szerződés teljesítése céljából a Társaság az Ügyfeleitől megszerzett személyi jellegű adatokat átadja a megbízott gyorsfutárszolgálatnak, valamint azoknak a bankoknak, amelyeken keresztül végbemennek az internetes fizetések, és ezek az adatátadások nem tekinthetőek a 677/2001. sz. törvény megszegésének.

A Társaság felelőssége

A Társaság nem vonható felelősségre az Ügyfél által elszenvedett semmilyen veszteség miatt, amennyiben eleget tesz az Adás-vételi szerződésben/Cutting Program szolgáltató szerződésben megjelölt általános szerződési feltételeknek.
A Társaság nem vonható felelősségre azokért a károkért, amelyek a Honlap leállása vagy a Honlapon található bizonyos hivatkozások megnyitásának képtelensége miatt keletkeztek.
A Társaság nem felelős semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami az Ügyfelet vagy egy harmadik felet érhet a jelen általános szerződési feltételek alapján abban az esetben, ha betartja ezekből eredő valamennyi kötelességét.
A Társaság nem vonható felelősségre olyan közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek a termékek kézbesítését követően történő használatából, vagy azok elvesztéséből erednek.
A megvásárolt termék/termékek hiányosságaival kapcsolatos panaszokat a comercial@decocenter.ro e-mail címen kell benyújtani.

Vis maior

Egyik félt sem terheli felelősség a kötelezettségei elmulasztása vagy hiányos teljesítése okán, amennyiben az adott mulasztás vagy hiányos teljesítés vis maior eseménynek tehető be, az érvényben lévő jogszabályok értelmében.
Alkalmazandó törvény – illetékesség
Jelen általános szerződési feltételekre és a Szerződésre a román törvények vonatkoznak. A Társaság és az Ügyfél között fellépő esetleges jogvitákat békés úton rendezik, illetve ha ez nem lehetséges, a jogvitákat a Kolozsvári bírósági hatóságok illetékessége alá kerülnek.

Szellemi tulajdonjogok

Ezen a Honlapon közzétett valamennyi tartalom a Társaság kizárólagos tulajdonát képezik.
Ezek a tartalmak nem másolhatók vagy sokszorosíthatók. Mindazonáltal, a Honlap teljes oldalai kinyomtathatók, de szigorúan csak személyes célokra használhatók fel.
Anélkül, hogy szem előtt tévesztenénk a fent említettek általános érvényűségét, a Társaság időnként lehetővé teheti háttérképek, képernyő-pihentető programok vagy egyéb, a Honlapon elérhető hasznos programok letöltését.

Személyi jellegű adatok feldolgozása

A S.C. DECO CENTER S.R.L. a 10633. szám alatt jegyzett személyes adatokat feldolgozó nyilvántartó. A S.C. DECO CENTER S.R.L. megjegyzi az Ön személyes adatait, és azokat kizárólag reklám, marketing és hirdetési céllal, valamint a honlap működésével és az ott közzétett ajánlatokkal kapcsolatos információk Ügyfelekkel történő ismertetése céljából használja fel.
A személyi jellegű adatok alatt minden olyan információ értendő, amely egy azonosított vagy azonosítatlan személlyel kapcsolatba hozható. Azonosítható személy alatt azt a személyt értjük, aki közvetlenül vagy közvetett módon, különösen egy adott azonosítószám által vagy egy, illetve több fizikai, fiziológiai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy szociális szempontok alapján azonosítható. Személyi jellegű adatok feldolgozása alatt értendő bármilyen művelet vagy műveletsor, amit személyi jellegű adatok felhasználásával automata vagy nem automata eszközökkel – mint például gyűjtés, jegyzés, rendezés, tárolás, alakítás avagy módosítás, kivonás, megvizsgálás, használat, harmadik felekkel terjesztés vagy bármilyen egyéb módon történő ismertetés, továbbá kombinálás, zárolás törlés vagy megsemmisítés – végeznek.
A Társaság kizárólag azon személyi jellegű adatokat regisztrálja, amelyeket az Ügyfelek önszántukból adnak meg. A személyi adatok védelmének biztosításáról, azok feldolgozásáról és szabad forgalmáról szóló, módosított és kiegészített 2001. évi 677 sz. törvénynek megfelelően a Társaságnak köteles az Ügyfelek által szolgáltatott személyi jellegű adatokat kizárólag a meghatározott célokra felhasználni.
A Társaság tiszteletben tartja a Honlapot meglátogató valamennyi személy adatvédelemhez való jogát.
A személyi adatok védelmének biztosításáról, azok feldolgozásáról és szabad forgalmáról szóló, módosított és kiegészített 2001. évi 677 sz. törvénynek megfelelően A S.C. DECO CENTER S.R.L. köteles az Önök által saját magukról, családtagjukról vagy más személyről szolgáltatott személyi jellegű adatokat maximális biztonságban és kizárólag a meghatározott célokra felhasználni.
Az adatgyűjtés reklámozási, marketing és hirdetési célokat szolgál.
Önök kötelesek/nem kötelesek az adatszolgáltatásra, mindezek arra szolgálnak, hogy a Társaság ügyfeleit értesíteni tudja a decocenter.ro honlapon fenntartott fiókjukat illetően, a megrendeléseik aktuális stádiumával vagy helyzetével kapcsolatban, illetve a kínált termékek és szolgáltatások értékelése céljából.
A Társaság értesítheti ügyfeleit aktuális ajánlatairól, hírlevél formájában, ugyanakkor küldhet üdvözleteket, ajándékkuponokat vagy egyéb rendkívüli ajándékokat.
Az Ügyfél beleegyezik a Társaság által küldött ismertető vagy kereskedelmi célú üzenetek (ajánlatok, promóciók, reklám- és marketingüzenetek a Társaság, illetve a Társaság Cégcsoportjába tartozó harmadik cégek tevékenységéről) fogadásába az általa megadott címre.
A regisztrált adatokat a Társaság használja fel, és kizárólag a következő címzettekhez jutnak el: a Társaság szerződéses partnerei, valamint a Társasággal egyazon cégcsoporthoz tartozó vállalatok.
A Honlapon való feliratkozással/Megrendelés benyújtásával és a jelentkezési lapok személyes adatokkal való kitöltése által az Ügyfelek kijelentik, hogy beleegyeznek abba, hogy személyes adataik bekerüljenek a Társaság adatbázisába, kifejezetten és egyértelműen beleegyezésüket adják abba, hogy valamennyi személyes adatukat a következő célokra használják:
 marketing tevékenységek értesítő- vagy kereskedelmi jellegű üzenetek (ajánlatok, promóciók, reklám- és marketing üzenetek a Társaság, illetve a vele bármilyen kapcsolatban álló harmadik cégek tevékenységeire vonatkozóan) érkezése a Társasággal közölt e-mail címekre,
 versenyeken, promóciókon való részvétel;
 nem kereskedelmi jellegű vagy adminisztratív üzenetek küldése (a Honlapon vagy az adminisztrációval stb. kapcsolatosan);
 belső statisztikai adatok, melyek a szolgáltatások minőségének, valamint a Honlap arculatának javítását szolgálják, továbbá elősegítik új jellegzetes elemek, promóciók, funkcionalitások és egyéb szolgáltatások létrehozását.
A 677/2001. sz. törvény értelmében az Ügyfeleknek jogukban áll tájékoztatást kapni (12. cikk), az adatokhoz való hozzáféréshez (13. cikk), beavatkozni az adatokra nézve (14. cikk), tiltakozni (15. cikk), az egyéni döntések alól mentesülni (17. cikk) és az igazságszolgáltatáshoz fordulni (18. cikk).
Továbbá, ügyfeleinknek jogában áll tiltakozni személyes adataik feldolgozása ellen, és ennek megfelelően kérni azok törlését.
Ezeknek a jogoknak a gyakorlásához kérjük, az alábbi címre küldjék erre vonatkozó kérelmüket, írásban, keltezéssel és aláírással ellátva:
S.C. DECO CENTER S.R.L., Vlaha nr. 22, jud. Cluj.

Egyebek

Jelen általános szerződési feltételek az Ügyfél és a Társaság között létrejött Adás-vételi szerződés/Cutting Program szolgáltató szerződés előírásaival együtt alkalmazandók.
Jelen általános szerződési feltételek elsőbbséget élveznek az Adás-vételi szerződés/Cutting Program szolgáltató szerződés előírásaival szemben.
Azon szempontokra vonatkozó előírások esetében, melyek a jelen általános szerződési feltételek keretében nincsenek különösen szabályozva, az Adás-vételi szerződés/Cutting Program szolgáltató szerződés előírásai az irányadóak.
Köszönjük, hogy Ügyfeleinknek tekinthetjük Önöket!
Magyarfenes (Vlaha), S.C. DECO CENTER S.R.L.
Dátum: 2012.11.01.